24 de gen. 2011

El temps a Bèrnia

La xarxa d'estacions meteorològiques del Pais Valèncià ens ofereix les dades climatològiques més rellevants com la temperatura, la precipitació, la humitat relativa, la pressió atmosfèrica i les dades relatives al vent. Més estranyes són les estacions que a més de les dades anteriors ens proporcionen la radiació solar, els sòlids en suspensió, captació de boira o les dades relatives a la contaminació atmosfèrica com l'ozò, el CO2, etc.  La majoria de les estacions es localitzen en zones urbanes com per exemple Benissa, Xaló, Callosa d'En Sarrià o Altea i ens proporcionen series climàtològiques almenys desde 1960 (cal tenir un mínim de 30 anys per obtenir dades més o menys "significatives").

Quan es realitzen estudis climatològics a les zones forestals (per exemple per a repoblacions forestals) manquen dades in situ per la qual es fa necessari interpolar les dades de les estacions més pròximes aplicant diferents gradients de temperatura i precipitació en funció de l'altura. Un gradient mitjà de temperatura utilitzat al pujar en altitud seria de -0.5 a -1.0 ºC cada 100 metres. Aquest gradient varia al llarg de l'any perquè influeixen altres factors com la humitat relativa, la proximitat al mar i ja no parlem si durant un període es produeixen inversions tèrmiques per la qual cosa sovint ens poden dur a errades.

Afortunadament desde finals del 2008 el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAMET) va instal·lar una estació a 850 metres d'altitud a Bèrnia anomenada Torre meteorològica de Benissa tot i que no es troba al nostre terme municipal. Des d'alli podem consultar cada hora les dades actuals:


I el resum de dades setmanals:


I gràfics de temperatura-humitat de la darrera setmana:


Una "curiositat": fixeu-se com els dies amb menys humitat relativa el constrast entre el dia i la nit és major, és a dir, hi ha més amplitud tèrmica