14 de març 2022

Quadern de camp (14 de març 2022) Daphnia

 

Avui Juan ha anat a la bassa. En una visita al centre de recuperació de fauna del Palmar per veure els nostres ofegabous, al mig del Parc Natural de l'Albufera, ha recollit en una botella un poc de Daphnia sp. per a la bassa. 

La Daphnia es un xicotet herbívor de 2 o 3 mm (conegut també com a puces d'aigua), que forma part del zooplacton , i servirà d'aliment per als ambfibis que s'instal·len.
9 de març 2022

Quadern de camp (8 de març de 2022) - Amplexus

☔La pluja d'aquestos darrers dies (aproximadament 80 litres/m2) ha segut molt benificiosa per a la natura. La bassa per a la recuperació d'amfibis situada a la Mallà Verda s'ha omplit bona cosa i el sistema de recollida i filtració funcionen correctament. A la bassa ja hi ha vida. Es veuen larves d'insectes de dípters, himenopters i coleopters que serà l'aliment per als amfibis que arribaran. 


Gràcies a la pluja el gripau corredor (Epidalea calamita) pot reproduir-se i així ho hem comprovat in situ a pocs metres de la bassa principal. Aquesta espècie te hàbits terrestres i nocturns i per el dia es refugia davall de les pedres. Però per a començar el període de zel, després de la pluja, es torna més diürn i busca basses d'aigua d'escassa profunditat. Dalt la bassa, existeix un abeurador on apareixen larves de gripau corredor el que indica la presència d'aquest amfibi a la zona i que propablement en poc temps ja habite en la bassa creada. La reproducció te lloc principalment durant els mesos de febrer i març i comença  amb el cant dels mascle per atraure a la femella amb un so fort i llarg del tipus "criiii, criiii" (semblant a un grill). Una vegada la femella arriba a la bassa el mascle l'abraça durant hores (amplexus)

i fertilitza externament els ous dipositats per la femella que formen una o dos fileres de fins a 4000 ous.

Als pocs dies eclosionen les larves que són de color fosc i negre, que s'amuntonen a les vores de les basses.

Poc més d'un mes després alguns arribaran a transformar-se en petits gripaus corredors si la bassa no s'assecat.

2 de març 2022

II Atles herpetològic de la Comunitat Valenciana

El II Atles Herpetològic de la Comunitat Valenciana, impulsat des de l'Associació Herpetològica Timon, té com a objectiu oferir una informació actualitzada i fiable sobre la distribució de les diferents espècies d'amfibis i rèptils presents en el territori de la Comunitat.