9 d’ag. 2009

La funcióecològica de les abelles

La coevolució de flora i els insectes, ha permés progressivament, que les flors adapten les seves formes, els seus colors, els seus olors i també la seva oferta de pol·len i néctar per a captar l'atenció de certs insectes. Aquests insectes obtenien la seva ració d'aliment i s'impregnaven dels grans de pol·len de la flor visitada i, de forma involuntària, ho anaven dipositant en altra flor, bé de la mateixa planta o d'una altra de la mateixa espècie.

De tots els insectes, els himenòpters, representats per les abelles i les vespes és el grup insectívor més important en la seva tasca pol·linitzadora. D'aquesta manera, col·laboren a millorar el rendiment dels cultius i de la producció vegetal en general contribuint a la millora de la biodiversitat. Diferents estudis han demostrat l'increment de producció i qualitat dels fruits després de ser pol·linitzats per les abelles. En les zones de clima temperat s'ha estimat que el 70-95% dels insectes pol·linitzadoes són himenòpters on les abelles de la mel podem ser les encarregades d’entre el el 60-95% de la pol·linització.

El transport del pol·len, des de les anteres d'una flor fins a l'estigma d'altra distinta, exercit per certs insectes, es denomina pol·linització croada. El fet que el pol·len d'una flor d'una planta, pol·linitze la flor d'altra planta diferent, augmenta la diversitat genètica de l'espècie i és vital per a la seva supervivència. La pol·linització croada produeix llavors més vigoroses i fruits de millor qualitat.

Els insectes van desenvolupar mecanismes més eficaços per a recollir el néctar i el pol·len, mentre que al mateix temps millorava la producció de llavors i la difusió de les plantes que polinitzaven. Les plantes fan sorgir de les seves flors determinades olors per a atreure a determinats insectes. També han generat mecanismes per a fer coincidir la floració i la vida activa dels insectes. Han modelat la forma de les flors per a facilitar l'accés dels insectes als nectaris. També els colors, sobretot en els pètals, són centre d'atracció i, de vegades, ofereixen senyals perquè els insectes localitzen ràpidament els nectaris. L'evolució, en aquest sentit, ha permès que s'arribe a casos sorprenents on la flor imita la forma de l'insecte, o on imita l'olor de les feromonas de la seva pol·linitzador específic. Les relacions entre els insectes i les plantes que polinitzen han arribat a, en certs casos, un alt grau d'especialització que alhora implica una dependència extrema: si desapareix l'insecte, la planta no és pol·linitzada, no produeix llavors i també desapareix. S'han generat també estratègies per a afavorir la pol·linització croada.

Pintura rupestre (9000 a.C) que reprenta la recol·lecció de mel a la cova de l'Aranya a Bicorp (València)

Les abelles tenen dues qualitats primordials per a aconseguir l'èxit en aquesta funció:
  • visiten moltes flors per unitat de temps i
  • mostren una gran fidelitat a l'espècie de planta a la qual es dirigeixen en cada vol.
Els pol·linitzadors són habitants estratègics dels ecosistemes i podem considerar que se situen en la base de la piràmide ecològica, donada la seva capacitat de perpetuar la coberta vegetal. Si les poblacions de pol·linitzadors disminueixen per qualsevol causa, també ho faran moltes plantes, fruits i llavors que són consumides per altres insectes, aus, mamífers o altres animals. El resultat possible, que s'ha constatat en alguns casos, és una reacció en cadena que disminueix la biodiversitat i provoca un decaïment general de l'ecosistema. Protegir als insectes pol·linizatdors, entre els quals el més emblemàtic és l'abella melífera, és sinònim de protegir el mitjà natural i garanteix la viabilitat de molts dels recursos agraris i ramaders.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada